Tư vấn Hoạt động giao dịch ngân hàng

Bên cạnh lĩnh vực nghiệp vụ, với chuyên môn sâu sắc của đội ngũ Luật sư, BASICO cũng giúp cho ngân hàng và doanh nghiệp hoàn thành vô số giao dịch ngân hàng.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của BASICO trong các giao dịch ngân hàng bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý trong các giao dịch tín dụng giá trị lớn.
 • Tư vấn pháp lý giao dịch tín dụng hợp vốn.
 • Tư vấn pháp lý giao dịch đầu tư trái phiếu.
 • Tư vấn pháp lý giao dịch hợp tác kinh doanh (BCC).
 • Tư vấn pháp lý các giao dịch đầu tư trọng yếu khác.
 • Cung cấp ý kiến pháp lý độc lập trong các giao dịch rủi ro trọng yếu.

Dưới đây là một số giao dịch tư vấn tiêu biểu BASICO đã thực hiện:

 • Tư vấn giao dịch hợp vốn giữa Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Phương Nam (SPNI);
 • Tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu trong năm 2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tổng giá trị lên đến 1.000.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn cho toàn bộ các đợt phát hành trái phiếu trong năm 2017 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với tổng giá trị lên đến 2.500.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn cho giao dịch trái phiếu giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có tổng giá trị 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng;
 • Tư vấn giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM phát hành giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn và Ngân hàng OCB năm 2017 với tổng giá trị giao dịch lên đến 200.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn Ngân hàng OCB mua trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long phát hành năm 2017 với tổng giá trị giao dịch lên đến 850.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính TNHH HDSAIGON phát hành giữa VIETNAM Debt Fund SPC và Ngân hàng OCB năm 2017 với tổng giá trị giao dịch lên đến 20.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn Ngân hàng OCB mua trái phiếu do Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa phát hành năm 2016 với tổng giá trị giao dịch lên đến 500.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn giao dịch mua bán trái phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giữa Ngân hàng OCB và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT năm 2015 với tổng giá trị giao dịch lên đến 1.000.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn giao dịch mua bán trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long giữa Ngân hàng OCB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) năm 2014 với tổng giá trị giao dịch lên đến 350.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn giao dịch mua bán trái phiếu do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành giữa Công ty TNHH Chứng khoán ACB và Ngân hàng OCB năm 2013 với tổng giá trị giao dịch 450.000.000.000 đồng;
 • Tư vấn Ngân hàng OCB mua trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành năm 2012 với tổng giá trị giao dịch lên đến 150.000.000.000 đồng;…

Với kinh nghiệm, chuyên môn sâu sắc cùng thực tiễn hành nghề hiệu quả, BASICO đang trở thành sự lựa chọn hiển nhiên cho giới ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong những giao dịch về ngân hàng.