Thị trường vốn

Trong lĩnh vực thị trường vốn, BASICO có thế mạnh về đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý, chuyên gia kinh tế.

Với các lợi thế về chuyên môn và kinh nghiệm của mình, BASICO chú trọng cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện trên thị trường vốn tại Việt Nam

BASICO chú trọng cung cấp các dịch vụ pháp lý chính dưới đây:

 • Tư vấn Dự án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; dự án phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi; dự án phát hành chứng khoán ra công chúng;
 • Tư vấn quy trình và giải pháp toàn diện trong việc định giá lại tài sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn các giao dịch mua bán cổ phần có giá trị lớn giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, định chế tài chính;
 • Tư vấn các giao dịch mua bán chứng khoán nợ và các sản phẩm chứng khoán phái sinh giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, định chế tài chính;
 • Tư vấn bảo vệ và xử lý các vướng mắc pháp lý cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán;
 • Tư vấn quy trình và giải pháp toàn diện cho các hình thức đầu tư vốn nhàn rỗi có thời hạn từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tư vấn thường xuyên cho hoạt động của các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ;
 • Tư vấn các giải pháp nâng cao khả năng quản trị thực tế của các quỹ đầu tư trong các doanh nghiệp, dự án mục tiêu;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư giải quyết các tranh chấp hợp đồng dịch vụ với các công ty chứng khoán (không nằm trong danh sách xung đột quyền lợi – thuộc nhóm công ty mà BASICO cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ).
 • Dịch vụ pháp lý cho công ty Chứng khoán, công ty Quản lý Quỹ
 • Kiện tụng về Chứng khoán

Hằng năm, BASICO tư vấn thành công cho hàng loạt giao dịch phát hành trái phiếu giá trị lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp. Đây là thế mạnh của BASICO do hãng luật chúng tôi luôn nhận được sự tin cậy đặc biệt từ các định chế tài chính trên thị trường vốn Việt Nam. Dưới đây là những khách hàng tiêu biểu của hãng luật chúng tôi:

 • Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam
 • Hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu
 • Hệ thống Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
 • Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam
 • CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 • CTCP Chứng khoán KIS
 • CTCP Chứng khoán Tân Việt
 • CTCP Chứng khoán Phương Đông
 • CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
 • CTCP Chứng khoán Đại Dương
 • Công ty TNHH Chứng khoán Đông Á
 • Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 • CTCP Chứng khoán Phương Nam
 • CTCP Chứng khoán Dầu Khí
 • CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
 • CTCP Chứng khoán Globalmind Capital
 • CTCP Chứng khoán YUANTA Việt Nam