Dịch vụ Luật sư nội bộ

   
Dịch vụ Luật sư nội bộ là một sản phẩm tư vấn thường xuyên của BASICO dành cho Khách hàng, với kết cấu gồm 6 dịch vụ cơ bản:
1. Tư vấn pháp lý, giao dịch trong kinh doanh;
2. Tư vấn xử lý vấn đề bất thường;
3. Tư vấn quản lý quy trình nghiệp vụ kinh doanh;
4. Cung cấp dữ liệu pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp;
5. Tập huấn pháp luật định kỳ;
6. Tư vấn VIP (dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp).
Dịch vụ Luật sư nội bộ đã được BASICO cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực hoạt động khác nhau, trong đó:

Thuộc lĩnh vực ngân hàng, các khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ Luật sư nội bộ của BASICO ổn định trong nhiều năm qua gồm có:

  • Hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu
  • Hệ thống Ngân hàng TMCP Phương Đông
  • Hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
  • Hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  • Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
  • Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương
  • Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Và nhiều ngân hàng, chi nhánh ngân hàng khác.

Với một mức phí dịch vụ ổn định, Khách hàng nhận về các giá trị gia tăng:

 • Quản lý tốt hơn chi phí hoạt động do BASICO sẽ đóng vai trò như một Phòng, Ban pháp chế nội bộ của doanh nghiệp
 • Hưởng hiệu quả thực chất hơn về chất lượng tư vấn
 • Phòng vệ tốt hơn rủi ro pháp lý
 • Nhận các ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ pháp lý khác của BASICO.

Thuộc lĩnh vực chứng khoán, các Khách hàng tiêu biểu gồm có:

 • CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 • CTCP Chứng khoán KIS
 • CTCP Chứng khoán Tân Việt
 • CTCP Chứng khoán Phương Đông
 • CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
 • Công ty TNHH Chứng khoán Đông Á
 • Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 • CTCP Chứng khoán Globalmind Capital
 • CTCP Chứng khoán YUANTA Việt Nam
 • CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ
 • Và nhiều định chế tài chính khác trong lĩnh vực.

Thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, Khách hàng tiêu biểu trong nhiều ngành nghề của BASICO gồm có:

 • CTCP Quốc tế Sơn Hà
 • CTCP Du lịch Văn hóa Suối Tiên
 • Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
 • CTCP Thương mại Dầu khí Cửu Long
 • CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
 • CTCP SAM Holdings
 • CTCP Tập đoàn Capella
 • Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
 • CTCP Đầu tư Phát triển Việt Hương
 • Công ty TNHH Sucafina Việt Nam
 • CTCP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh
 • Và nhiều doanh nghiệp khác