Khách hàng của chúng tôi

Theo phân loại của chúng tôi, kinh tế Việt Nam đang được vận hành với 14 lĩnh vực ngành kinh doanh. Điều đáng tự hào của BASICO là bạn có thể tìm thấy trong cơ sở khách hàng phong phú của chúng tôi những thương hiệu dẫn đầu trong hầu hết lĩnh vực, ngành kinh  doanh. Đó là những doanh nghiệp đầu ngành, mang lại niềm tự hào cho kinh tế Việt Nam. Còn chúng tôi tự hào vì BASICO được họ lựa chọn với tư cách hãng luật duy nhất phục vụ toàn diện, gắn kết chiến lược trên con đường phát triển.

Có thể kể đến:

  • Công ty Cổ phần Du lịch và Văn hóa Suối Tiên (thương hiệu đầu ngành du lịch và giải trí);
  • Tập đoàn Sơn Hà (thương hiệu đầu ngành hàng tiêu dùng);
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (thương hiệu đầu ngành dịch vụ tài chính);
  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – những ngân hàng thuộc top đầu, luôn được đánh giá tốt nhất ở Việt Nam và trong khu vực.

Và rất nhiều khách hàng tiêu biểu khác của chúng tôi:

More serious side effects can include raised blood pressure and long-term cardiovascular damage including leakage in heart valves. I was also on the highest dose too. levitra malaysia I was having heart palpitations every 3 to 4 days.

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật không công khai. * là bắt buộc nhập